Sprężyny zawieszenia

Sprężyny KAMOKA stanowią jeden z trzech podstawowych elementów składowych zawieszeń nowoczesnych samochodów osobowych i dostawczych. Sprężyny KAMOKA są sprężynami ściskowymi typu:
- cylindrycznego o stałej odległości pomiędzy zwojami (stałym kącie wznoszenia zwojów) i stałej średnicy nawinięcia zwojów,
- pigtail (kształt cylindryczny) o mniejszej średnicy zwojów skrajnych (podporowych) określanych zwojami biernymi i kształtowaniu ich zgodnie z kształtem punktów osadzenia,
- mini blok (kształt baryłkowy) o zmieniającej się średnicy pręta i średnicy nawinięcia zwojów, zapewniających zmienną charakterystykę sprężyny i stopniowe układanie się zwojów pod wpływem siły obciążającej; efektem jest uzyskanie małej długości sprężyny obciążonej.
Ze względu na zależność pomiędzy obciążeniem, a ugięciem, sprężyny KAMOKA są wykonywane z charakterystyką:
- liniową, typową dla sprężyn cylindrycznych - wraz z przyrostem wartości siły ściskającej i zmniejszeniu długości jest zachowana stała sztywność,
- progresywną, typową dla sprężyn typu mini blok - wraz ze wzrostem wartości siły obciążającej zmniejsza się przyrost wartości zmiany długości,
- degresywną, wartość zmiany długości sprężyny jest zwiększona względem przyrostu wartości siły obciążającej.
Wykonanie zwojów biernych odpowiada kształtom powierzchni styku, nie zachodzą wówczas obciążenia mimośrodowe obniżające wytrzymałość zmęczeniową, po montażu sprężyny są wyśrodkowane.
Zapewnienie dla danego modelu samochodu wymaganego kształtu i charakterystyki sprężyn jest gwarancją odpowiednich własności resorowania nadwozia oraz właściwego zachowania pojazdu pod względem kierowalności i stateczności ruchu. Dlatego właśnie oferta sprężyn firmy KAMOKA jest tak szeroka, co umożliwia dobór dokładnie dopasowany do konkretnego pojazdu w zależności od rodzaju silnika, typu nadwozia czy ładowności.
Sprężyny KAMOKA wykonywane są z prętów ze stali sprężynowej o wysokiej wytrzymałości. W pierwszym etapie procesu technologicznego są kształtowane na zwijarkach automatycznych sterowanych komputerowo, w zależności od wymogów, na zimno lub na gorąco. Kolejny etap polega na odpuszczaniu w podwyższonej temperaturze zwiększającym wytrzymałość sprężyny przy jednoczesnym zachowaniu właściwości sprężystych.
Zwiększenie odporności na odkształcenia udarowe (pęknięcia) zapewnia śrutowanie (kulkowanie) polegające na utwardzaniu powierzchni zewnętrznej i wprowadzeniu naprężeń ściskających.
Następnie stosowane jest blokowanie, które ma na celu eliminację zmniejszania wysokości sprężyny podczas obciążeń eksploatacyjnych oraz fosforowanie. Przeprowadzenie blokowania jest istotne ze względu na utrzymanie wymaganej właściwości zachowania kształtu przez cały czas eksploatacji, natomiast fosforowanie – ze względu na usunięcie wtrąceń metalicznych. W celu ochrony sprężyn przed działaniem czynników zewnętrznych sprzyjających powstawaniu korozji wykonywane jest malowanie proszkowe. Wyroby poddawane są kontroli jakości i tylko te spełniające normy są znakowane.

Szukaj punktu sprzedaży

POZOSTAŁE W TEJ KATEGORII