Polityka prywatności

1. Entertrade Sp. z o.o. sp.k. (dalej: "Firma") - właściciel serwisów internetowych kamoka.pl, katalog.kamoka.pl , orders.kamoka.pl, reklamacje.kamoka.pl, complaints.kamoka.pl, zhaloby.kamoka.pl, benefit.kamoka.pl, 7years.kamoka.pl (dalej: „Serwisy”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisów i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

2. Dane osobowe użytkowników Serwisów zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

3. Dane osobowe użytkowników Serwisów zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Firmę wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisach i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Serwisów. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Serwisów, w prawnie usprawiedliwionych celach, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Firmy oraz firm z nią współpracujących. Administratorem danych osobowych jest Firma.

4. Firma nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Serwisów innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Firmę dane osobowe użytkowników Serwisów mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

5. Firma gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Serwisy i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisów. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisów, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisów. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

6. Polityka stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików przechowywanych na dysku komputera użytkownika Serwisów służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisów, a stosowany jest jedynie w celu agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisów. Użytkownik może usunąć cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisów.