STRATEGIA INTERNACJONALIZACJI, LOKOMOTYWĄ ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SP. Z O.O. S.K.

ENTERTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

informuje o realizacji projektu pod nazwą „Wdrożenie strategii internacjonalizacji lokomotywą rozwoju działalności Sp. z o.o. S.K.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP.

Celem projektu jest wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji działalności, przedstawiającego kompleksową analizę możliwości rozszerzenia działalności eksportowej na nowe rynki zbytu.

W ramach realizacji projektu zaplanowano działania zmierzające do zapoznania potencjalnych partnerów handlowych na rynkach: Serbii, Hiszpanii, Kazachstanu, Iranu z marką firmy oraz jej ofertą.

Realizacja projektu poprzez udział w charakterze wystawcy na targach w Serbii, Hiszpanii i Kazachstanie pozwoli firmie na zaprezentowanie własnego asortymentu odbiorcom branżowym z tych rynków i krajów sąsiednich oraz na nawiązanie nowych kontaktów handlowych. Natomiast udział w misjach gospodarczych na trenie Iranu dostarczy spółce wiedzy o potrzebach partnerów z tamtejszych krajów oraz o ich najnowszych trendach branżowych.

 

Wartość projektu: 354 705,00PLN

Wkład Funduszy Europejskich 244 885,00 PLN