Polityka jakości

Przedmiotem działalności Firmy KAMOKA jest kompleksowa sprzedaż części zamiennych do samochodów osobowych o wysokiej jakości i w sposób zapewniający zadowolenie i zaufanie klientów do naszych produktów.

Uznajemy, że taka polityka jakości jest środkiem do uzyskania i utrzymania pozycji czołowego dostawcy na rynku polskim oraz do intensyfikacji sprzedaży
na rynki zagraniczne.

Przyjętą politykę realizujemy poprzez:

 • wnikliwe identyfikowanie aktualnych i przewidywanych wymagań Klientów,
 • wprowadzanie do produkcji i sprzedaży asortymentów odzwierciedlających wymagania i oczekiwania Klientów,
 • zwiększanie skuteczności działań marketingowych,
 • analizowanie kosztów i cen w celu ich optymalizacji oraz dostosowania do rynku,
 • promowanie marki,
 • identyfikowanie i spełnianie wymagań prawnych i innych odnoszących się do przedsiębiorstwa,
 • pełnego i terminowego realizowania umów,
 • długotrwałe i dobre relacje z naszymi klientami,
 • utrzymywanie długoterminowych relacji partnerskich z dostawcami,
 • szybkość działania, korzystne ceny i kompetencje kierownictwa i pracowników,
 • zabezpieczenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,
 • uwzględnianie pojawiających się szans i ryzyk.

Miarą jakości naszych usług jest zadowolenie Klienta, dlatego dążymy do ich wykonywania tak, aby zaspokajały one oczekiwania i potrzeby naszych klientów.

Nasze cele realizujemy wdrażając profesjonale systemy informatyczne oraz system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się zapewnić niezbędne środki do realizacji postanowień POLITYKI JAKOŚCI oraz deklaruje pełne zaangażowanie w proces doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

Durability - Reliability - Safety


Tomasz Kępiński CEO & Owner