Zapytanie ofertowe- Skład i wydanie katalogów - unieważnione.

 

Firma ENTERTRADE zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy w ramach projektu pt: „Promocja marki KAMOKA na zagranicznych rynkach kluczem do sukcesu rozwoju działalności eksportowej firmy Entertrade Sp. z o.o. Sp.K.”, ubiegającego się o współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

POBIERZ FORMULARZ OFERTY

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 22.03.2017R. DOTYCZĄCEGO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, PRZEDMIOTEM, KTÓREGO BYŁ ZAKUP USŁUGI OBEJMUJĄCEJ SKŁAD I WYDANIE KATALOGÓW W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O DOFINANSWOANIE W RAMACH DZIAŁANIA 3.3 WSPARCIE PROMOCJI ORAZ INTERNACJONALIZACJI INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 3.3.3 WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND.

PRZEDMIOTOWE POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE ZGODNIE Z PUNKTEM 11.2 ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

POBIERZ PLIK