Εξώφυλλο καθολική ταχυτήτων

Τον Σεπτέμβριο, στην προσφορά μας υπάρχουν καθολική ταχυτήτων κάλυμμα τιμονιού.