Νέα

Due to maintenance works, on 05.04-8.04...
Due to maintenance works, on 05.04-8.04, access to the Kamoka Orders and Kamoka Claims applications will be impossible. The warehouse availability displayed in the Webkatalog Kamoka...

διαβάζω

Familiarize yourself with the information on how we process your personal information and about your rights
As of 25 May, 2018, the Regulation of the European Parliament and the Council (UE) 2016/679 dated 27 April, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of...

διαβάζω

Νέα παρασκευάσματα ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Τον Αύγουστο , εργαστήριο χημείας...

διαβάζω

Εξώφυλλο καθολική ταχυτήτων
Τον Σεπτέμβριο , στην προσφορά μας...

διαβάζω