Czujniki ABS

Jednymi z istotnych elementów zapewniających poprawne działanie układu hamulcowego współczesnych samochodów są czujniki układu ABS. W trosce o zapewnienie możliwości kompleksowych napraw i sprostanie oczekiwaniom Klientów KAMOKA wprowadziła do produkcji szeroką gamę czujników układów ABS.
Asortyment czujników KAMOKA obejmuje niemal wszystkie typy stosowane w układach hamulcowych samochodów wyposażonych w ABS:
a)    pasywne (indukcyjne) czujniki prędkości obrotowej posiadające:
- nożowy trzpień biegunowy zorientowany promieniowo,
- mieczowy trzpień biegunowy zorientowany osiowo - pobór sygnału promieniowy,
- prętowy trzpień biegunowy zorientowany promieniowo - pobór sygnału osiowy,
b)    aktywne czujniki prędkości obrotowej.
W pasywnych czujnikach KAMOKA trzpień biegunowy otoczony uzwojeniem znajduje się wprost nad kołem impulsowym, którym jest koło zębate zamontowane trwale przy piaście koła. Magnetycznie miękki trzpień biegunowy jest połączony z magnesem stałym, którego pole magnetyczne wnika w koło impulsowe.
Przy obrocie koła ciągła zmiana położenia zębów i wrębów względem trzpienia powoduje zmianę strumienia magnetycznego płynącego przez trzpień i otaczające go uzwojenie. Zmiana pola magnetycznego indukuje w uzwojeniu przemienne napięcie, które zostaje wyprowadzone. Zarówno częstotliwość jak i amplituda napięcia zmiennego są proporcjonalne do prędkości obrotowej kół. Gdy koło pozostaje w spoczynku indukowane napięcie jest zerowe. Kształt zębów i szczeliny powietrznej czujnika decydują o wartości najmniejszej, jeszcze mierzalnej prędkości koła, a przy tym, w układach ABS, najmniejszą osiągalną prędkość, przy której ABS zacznie działać.
Na etapie produkcyjnym czujników biernych dokonuje się pomiaru rezystancji pomiędzy przewodami, jeżeli jest to czujnik indukcyjny lub za pomocą oscyloskopu, jeżeli czujnikiem jest czujnik hallotronowy. Należy pamiętać, aby w warunkach warsztatowych nie  dokonywać pomiaru rezystancji czujnika hallotronowego miernikiem uniwersalnym, gdyż spowoduje to jego zniszczenie. Wartość rezystancji zmierzonej należy porównać z wartością nominalną. W czujniku pasywnym sygnałem wyjściowym jest sygnał sinusoidalny przetwarzany na prostokątny w module sterującym. Różnica ta ma również wpływ na minimalizację konstrukcji bloków elektrohydraulicznych.
Czujniki aktywne zastępują tradycyjne czujniki indukcyjne. Dostarczają większego napięcia poprzez zastąpienie pierścienia zębatego naprzemiennie ułożonymi obwodowo na elemencie wirującym obszarami magnetycznymi. Pod względem konstrukcji są czujnikami mniejszymi i nie wymagają dużej przestrzeni pod zabudowę.
Informacja o liczbie obrotów dociera do modułu sterującego w postaci napięcia o zmiennej częstotliwości. Napięcie zasilające czujników aktywnych mieści w przedziale od 4,5V do 20V. Czujniki aktywne KAMOKA charakteryzuje również to, że mogą mierzyć prędkość w obu kierunkach z dokładnością do 0,1 km/h. Tak dokładne dane potrzebne są innym systemom, takim jak, np.: nawigacja, systemom kontroli toru jazdy np.ESP, system kontroli ciśnienia w ogumieniu.
Oceny stanu koła impulsowego czujników aktywnych można dokonać za pomocą karty testowej. Nieprawidłowości działania układu ABS mogą pojawić się po wymianie łożyska koła, jego nieprawidłowym montażu lub uszkodzeniu pierścienia magnetycznego podczas montażu, dlatego w ofercie KAMOKI oferowane są kompletne piasty eliminujące problemy, o których mowa powyżej.

Szukaj punktu sprzedaży

POZOSTAŁE W TEJ KATEGORII