Polityka jakości

Kamoka oferuje części do samochodów osobowych o wysokiej jakości i w sposób zapewniający zadowolenie i zaufanie klientów do naszych produktów. Uznajemy, że taka polityka jakości jest środkiem do uzyskania i utrzymania pozycji czołowego dostawcy na rynku polskim oraz do intensyfikacji sprzedaży na rynki zagraniczne.

Przyjętą politykę realizujemy poprzez:
 • wnikliwe identyfikowanie aktualnych i przewidywanych wymagań Klientów,
 • poszukiwanie najnowszych trendów technologicznych,
 • wprowadzanie do produkcji i sprzedaży asortymentów odzwierciedlających wymagania i oczekiwania Klientów jak i najnowszych trendów technologicznych,
 • rozwijanie współpracy z najbardziej innowacyjnymi producentami na świecie,
 • zwiększanie skuteczności działań marketingowych,
 • analizowanie kosztów i cen w celu ich optymalizacji oraz dostosowania do rynku,
 • promowanie marki,
 • identyfikowanie i spełnianie wymagań prawnych i innych odnoszących się do przedsiębiorstwa.
   
Zobowiązujemy się do:
 • spełniania wymagań normy ISO 9001 oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością,
 • pełnego i terminowego realizowania umów.

 

Cele i zadania dotyczące jakości dla odpowiednich funkcji i szczebli przedsiębiorstwa są ustanawiane, przeglądane i rozliczane podczas okresowych przeglądów systemu zarządzania.

Zarząd Spółki