Wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z obsługą techniczną na targach Automechanika Birmingham 2017.

Firma Entertrade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - sp.k. zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy w ramach projektu pt: „Promocja marki KAMOKA na zagranicznych rynkach kluczem do sukcesu rozwoju działalności eksportowej firmy Entertrade Sp. z o.o. Sp.K.”, ubiegającego się o współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.”

Treść zapytania w poniższych załacznikach :

https://kamoka.pl/upload/Formularz_ofertowy_Birmingham.pdf

https://kamoka.pl/upload/Zapytanie_ofertowe_Birmingham.pdf