Budowa i obsługa stoiska podczas uczestnictwa w targach wraz z transportem eksponatów

 

Firma ENTERTRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- Sp.K. zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy w ramach projektu pt: „Promocja marki KAMOKA na zagranicznych rynkach kluczem do sukcesu rozwoju działalności eksportowej firmy Entertrade Sp. z o.o. Sp.K.”, ubiegającego się o współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.  

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

POBIERZ FORMULARZ OFERTY

WYNIK POSTĘPOWANIA:

https://kamoka.pl/upload/Informacja.pdf