Πολιτική ποιότητας

Kamoka προσφέρει ανταλλακτικά για αυτοκίνητα με υψηλή ποιότητα και με τρόπο που να εξασφαλίζει την ικανοποίηση των πελατών και την εμπιστοσύνη στα προϊόντα μας. Θεωρούμε ότι η πολιτική για την ποιότητα είναι ένα μέσο για να επιτύχουμε και να διατηρήσουμε την θέση μας ως κορυφαίος προμηθευτής στην πολωνική αγορά και την αύξηση των πωλήσεων σε αγορές του εξωτερικού.

Την πολιτική εγκρίσαμε εφαρμόζουμε μέσω των ακόλουθων:
  • διορατικός εντοπισμός τρέχουσων και αναμενόμενων απαιτήσεων των πελατών,
  • αναζήτηση για τις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας,
  • εισαγωγή στην παραγωγή και πώληση ποικιλίες αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών, καθώς και τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις,
  • ανάπτυξη της συνεργασίας με τους πιο καινοτόμους κατασκευαστές στον κόσμο,
  • βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ,
  • ανάλυση του κόστους και των τιμών, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν και να προσαρμοστούν στην αγορά,
  • προώθηση της μάρκας,
  • εντοπισμός των νομικών και άλλων απαιτήσεων που σχετίζονται με την εταιρεία και ανταπόκριση σ’αυτές .

 

Δεσμεύυόμαστε:

 

  • να πληρούμε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 και στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας,
  • στην πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή των συμφωνιών.

 

Οι στόχοι και τα καθήκοντα της ποιότητας των σχετικών λειτουργιών και των επιπέδων της εταιρείας καθορίζονται, αξιολόγούνται και και υπολογίζονται κατά τις περιοδικές αξιολογήσεις της διαχείρισης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας