Politika kvality

Kamoka nabízí autodíly do osobních automobilů vysoké kvality a způsobem, který zajišťuje spokojenost a důvěru zákazníků. Jsme si vědomi, že tato politika kvality je prostředkem k získání a udržení pozice mezi předními dodavateli na trhu a zvyšuje prodeje na zahraničních trzích.

Přijatá politika realizována prostřednictvím:
  • důkladné identifikace součastných a předpokládaných požadavků klientů
  • hledání nejnovějších technologických trendů
  • uváděním do výroby a prodeje sortimentů, které odrážejí požadavky a očekávání klientů a také nejnovějších tredů technologií
  • rozvoj spolupráce s nejvíce inovativními výrobci na světě
  • zvýšení efektivity marketingových aktivit
  • analýza nákladů a cen s cílem optimalizovat a přizpůsobit se trhu
  • nabízení značky
  • určování a plnění zákoných požadavků a dalších předpisů týajcí se společnosti

 

Zavazujeme se ke:
  • splnění požadavků normy ISO 9001 a neustálému zlepšování efektivnosti systému managmentu kvality plně a včas dodržovat dohody
  • Úkoly a cíle týkající se kvality pro příslušnou funkci a úroveň společnosti jsou nastaveny, zkontrolovány a schváleny během pravidelné kontroly řízení

 

Představenstvo